046-20 33 61 info@skanefrakt.com

Gasol

Gasol med Hög verkningsgrad och precision samt ett brett användningsområde

Gasol har ett högt energiinnehåll. Gasollåga sotar inte och producerar inte heller svavel-, tungmetalls- eller giftutsläpp.

Brinnande gasol utsöndrar huvudsakligen endast koldioxid och vattenånga, eller samma ämnen som människans utandning består av. Den ger också låg sotbildningen vid förbränning, vilket betyder att pannor och annan utrustning uppnår en hög verkningsgrad.

Snabb och exakt reglering av både temperatur och förbrukning är en annan av gasolens kvaliteter – egenskaper som gör bränslet extra lämpligt för avancerad processindustri med höga krav på precision.

I verksamheter som utför torkning, bränning och lackning går det dessutom utmärkt att använda gaslågan direkt i produktionen, vilket är betydligt mer effektivt än att gå omvägar via hetvatten, -olja eller ånga.

Har du frågor?

Tveka inte med att kontakta oss!

Tel: 046-20 33 61

Tel: 040-630 31 00

Skånegasol
Pumpvägen 7
247 50 DALBY

Tel: 046-20 33 61

info@skanefrakt.com

Pumpvägen 7

247 50 DALBY

Copyright Skånegasol, All Rights Reserved.

En hemsida av Capace Media