046-20 33 61 info@skanefrakt.com

Miljö

Lägre underhållskostnader och mindre miljöpåverkan

Gasol har låga underhållskostnader av två anledningar. Dels har gasolanläggningar jämförelsevis få rörliga delar.

Gaslågan sotar eller förorenar inte heller med stoftbildning, vilket även bidrar till en renare och säkrare arbetsmiljö.

Bland de fossila bränslena är gasol ett av de renaste, helt fritt från svavel och tungmetaller. Och med betydligt lägre koldioxidutsläpp än olja.

Gasol är en mångsidig energikälla som kan användas av alla. Det är en mångsidig energilösning som är flexibel, lätthanterlig och miljöeffektiv.

Gasol kan med fördel användas i många branscher såsom industrin, byggen, jordbruk, hotell- och restauranger, uppvärmning, camping med flera områden

Har du frågor?

Tveka inte med att kontakta oss!

Tel: 046-20 33 61

Tel: 040-630 31 00

Skånegasol
Pumpvägen 7
247 50 DALBY

Tel: 046-20 33 61

info@skanefrakt.com

Pumpvägen 7

247 50 DALBY

Copyright Skånegasol, All Rights Reserved.

En hemsida av Capace Media